כל מודעות האבל של תגית: MRC

לארז בלשה,
מנכ”ל ג’נריישן קפיטל ומשפחתו
תנחומינו והשתתפותנו באבלכם הכבד
ובצער המשפחה
במות

האם ז״ל

מי ייתן ולא תדעו עוד צער
עובדי קבוצת MRC
ומנהליה
MRC OPERATION
ALON TAVOR POWER

14.9.21