כל מודעות האבל של תגית: קופת חולים מאוחדת

קופת חולים מאוחדת
משתתפת בצערו ובצער משפחתו
של יחזקאל הרמלך
על לכתה של רעייתו

שולה (שולמית) הרמלך ז”ל

ושולחת תנחומים לו ולמשפחתו
יו”ר הדירקטוריון וחברי הדירקטוריון,
המנהלת הכללית, הנהלת הקופה ועובדיה

21.7.21