כל מודעות האבל של תגית: עיריית תל אביב-יפו

מנכ”ל עיריית תל אביב-יפו ומשפחתו
חברת יובל חינוך על כלל עובדיה
משתתפת באבלכם במות אם המשפחה

סלה לייבה ז”ל

שלא תדעו צער
אורית קרובינר                עו”ד מורן מאירי
   מנכ”לית                  יו”ר דירקטוריון החברה

18.2.21
לוגו יובל חינוך למודעות אבל