כל מודעות האבל של תגית: נמל אשדוד

לחברנו לעבודה מג'ד עאמר
נמל אשדוד משתתפים בצערך
ובצער כל בני המשפחה
על מות

האם ז"ל

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר
אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה עוד"
הדירקטוריון, ההנהלה
ועובדי חברת נמל אשדוד

30.9.21

לחברנו לעבודה אבי כהן
נמל אשדוד משתתפים בצערך
ובצער כל בני המשפחה
על מות

האם ז"ל

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי
ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה עוד"
הדירקטוריון, ההנהלה
ועובדי חברת נמל אשדוד

30.9.21

לחברנו לעבודה ניסים לוי
משתתפים בצערך ובצער
כל בני המשפחה על מות

האב ז"ל 

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי
ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה עוד"
הדירקטוריון, ההנהלה
ועובדי חברת נמל אשדוד

9.4.21

לחברנו לעבודה אייל ממן
משתתפים בצערך ובצער כל בני המשפחה

על מות האב ז"ל

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי
ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה עוד"
הדירקטוריון, ההנהלה
ועובדי חברת נמל אשדוד

18.8.21

לחברינו לעבודה
שמריאל ודורון גבאי
משתתפים בצערכם
ובצער כל בני המשפחה

על מות האח ז"ל
בטרם עת

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי
ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה עוד"
הדירקטוריון, ההנהלה
ועובדי חברת נמל אשדוד

8.7.21

לחברינו לעבודה
ג'קי יעקב ומאיר בן שמעון
משתתפים בצערכם
ובצער כל בני המשפחה
על מות

האב ז"ל

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר
אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה עוד"
הדירקטוריון, ההנהלה
ועובדי חברת נמל אשדוד

4.7.21

לחברנו לעבודה עמיר דורנפלד
משתתפים בצערך ובצער כל בני המשפחה

על מות האב ז"ל

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר
אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה עוד"
הדירקטוריון, ההנהלה ועובדי חברת נמל אשדוד

28.6.21