כל מודעות האבל של תגית: נמל אשדוד

לחברנו לעבודה טל חרש
משתתפים בצערך ובצער
כל בני המשפחה

על מות האב ז”ל

“המקום ינחם אתכם בתוך שאר
אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה עוד”
הדירקטוריון, ההנהלה ועובדי חברת נמל אשדוד

28.6.21

נמל אשדוד
לחברנו לעבודה אייל טובול
משתתפים בצערך ובצער
כל בני המשפחה
על מות

האם ז”ל

“המקום ינחם אתכם בתוך שאר
אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה עוד”
הדירקטוריון, ההנהלה
ועובדי חברת נמל אשדוד

25.5.21

לחברנו לעבודה ויקטור חזן
משתתפים בצערך
ובצער כל בני המשפחה

על מות האב ז”ל

“המקום ינחם אתכם
בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו דאבה עוד”
הדירקטוריון, ההנהלה
ועובדי חברת נמל אשדוד

3.5.21

לחברנו לעבודה דודו כהן
משתתפים בצערך ובצער כל בני המשפחה
על מות

האחות ז״ל

״המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו דאבה עוד״
הדירקטוריון, ההנהלה
ועובדי חברת נמל אשדוד

13.4.21