כל מודעות האבל של תגית: מרכז רפואי רבין- בית חולים בילינסון

הנהלת מרכז רפואי רבין וידידי מרכז רפואי רבין
משתתפים באבלם הכבד של
אודי וסטייסי רקנאטי ובני המשפחה
עם פטירתה של האם היקרה

דינה רקנאטי ז”ל

אישה אצילת נפש ונדיבה, ידידת אמת של מרכז רפואי רבין
אנו שולחים תנחומים כנים למשפחה האבלה
ד”ר איתן וירטהיים מנהל מרכז רפואי רבין
אורלי מסקין מנכ”ל עמותת הידידים
פנחס (פיני) כהן יו”ר עמותת הידידים

7.6.21