כל מודעות האבל של תגית: מקור ראשון

בית מתן אבל
ומשתתף בצער המשפחה
בפטירתה של

שרה (סנדרה) קפלן ע"ה

אמה של הרבנית אשרה קורן שתח' ראש מתן השרון
אם, מורה, סבתא מסורה העמידה דורות של תלמידים,
אוהבת האדם והארץ במורשתה ובבנין ירושלים תנוחמו
הוועד המנהל, צוות ההנהלה וההוראה והתלמידות

17.10.21

ברוך דיין האמת
חל"פ הר חברון,
המועצה האזורית הר חברון
והישוב נגוהות,
משתתפים בצערו של מנכ"ל החל"פ
אבנר שמיר בפטירת אביו,

גדעון שמיר ז"ל

תנוחמו מן השמים
יוחאי דמרי, ראש המועצה
ראובן טל, יו"ר החל"פ
אלירם אזולאי, מנכ"ל המועצה
עובדי החל"פ והמועצה,
חברי מליאת מועצה אזורית הר חברון
ודירקטוריון החל"פ.
מזכירות ותושבי נגוהות.
יושבים שבעה בבית משפחת שמיר
ברחוב הפורצים 2, ירושלים.

17.10.21

הנהלת מעלה – המרכז לציונות דתית,
צוות העובדים ומגידי השיעורים
משתתפים בצערו העמוק של
מנכ"ל מעלה ר' רפי קפלן
בלכת אימו לבית עולמים

מרת שרה קפלן ז"ל

בעשיה ציבורית ובהרבצת תורה
שהיו כה יקרים לאמך תנוחם

17.10.21

ישיבת נתיבות עולם
עם תום ימי השבעה לעלותו בסערה השמימה
של הגאון הצדיק

הרב אברהם אריה אדר"ת זצ"ל

אשר הרביץ תורה בישיבתינו הק' עשרות שנים
ובמאור תורתו ומאור פניו זכה לקרב לבבות רבים להשי"ת
ללמדם תורה ומצוות למען ילכו בדרך ישרה, לבו פתח לשאת
בעול הזולת טרח ויגע באונו וממונו להטיב עם הרבים
שפך שיח תפילה באופן נעלה בשריד בית מקדשינו
יתקיים מספד תמרורים בהיכל ישיבתינו ביום שלישי ו' בחשון
בשעה 20:00 בהשתתפות
הגאון הגדול מרן רבי דב לנדו שליט"א ראש ישיבת סלבודקה
ישאו דברים:
מורנו המשגיח הגאון הרב נחום דיאמנט שליט"א
הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"א
רב מערב ב"ב הגאון הרב מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א
רב ביכ״נ נאות יוסף
אחד מבני המשפחה
בעל הנחמות יחבוש לכאב המשפחה הרוממה
תפילת מעריב בשעה 19:30
עזרת הנשים פתוחה

11.10.21

ישיבת בנ"ע "נתיב מאיר"
אבלה ומשתתפת בצער המשפחה
בפטירתו של

הר' שאול טויבר ז"ל

אביו של הרב מאיר טויבר שליט"א,
איש תורה ועבודה, תפילה, חינוך ומעשה
יהי זכרו ברוך
ת.נ.צ.ב.ה
ראש הישיבה, הנהלת העמותה,
צוות ההוראה והתלמידים

10.10.21

ישיבת בנ"ע "נתיב מאיר"
אבלה ומשתתפת בצער
משפחת בינה עם פטירת

ר' משה בינה ז"ל

בוגר הישיבה, בנו של הרב אהרון בינה
ונכדו של מייסד הישיבה, הרב אריה בינה
יהי זכרו ברוך
ת.נ.צ.ב.ה
ראש הישיבה, הנהלת העמותה,
צוות ההוראה והתלמידים

10.10.21

בית נשמת
משתתף באבלה הכבד של
הרבנית נועה לאו – סגנית ראש המדרשה
ורכזת תכנית קרן אריאל להכשרת יועצות הלכה
על פטירת אימה

רחל כהן ז"ל

מוותיקות קיבוץ סעד
תנוחמו מן השמים ולא תוסיפו לדאבה עוד
הרבנית חנה הנקין ראש המדרשה
סטיוארט הרשקוביץ יו"ר ההנהלה
אבי טובולסקי מנכ"ל
חברי ההנהלה, צוות ההוראה,
צוות המנהלה, תלמידות המדרשה,
ומפעל יועצות ההלכה כולו בארץ ובחו"ל

10.10.21

הושברנו אבד כלי חמדה
עטופי יגון הלומי צער ואבל, שבורים ורצוצים עד דכדודה של נפש
בהסתלקותו לשמי רם בטרם עת, לאחר יסורים של בעלי אבינו,
רעש ותפארת משפחתנו, גדול בתורה ויראה ובכל מידה נכונה,
אהוב על הבריות ועל כל מכיריו וידידיו, דבוק בתורה בעמל וביגיעה
רבה מנעוריו, ספג מרבותיו ברוחו פי שנים בכל ענפי התורה והיא
היתה משוש חייו. הנחיל תורה, דעת ומוסר. הרבה חסד עם הבריות
וקרב לבבות לאבינו שבשמים, הרביץ תורה במסירות נפש והשקה מתורתו
ומחכמתו במשך שנים לתלמידים בישיבה הגדולה "מעיני תורה למשה"
הגאון רבי

ישראל אליקים שלזינגר זצ״ל 

בן הגה"צ רבי יצחק זצ"ל
חתן הגאון רבי פרץ סטניצקי זצ"ל
הלוויתו התקיימה אתמול יום רביעי א' דר"ח מר חשון תשפ"ב
לבית החיים סגולה בפ"ת גדולה האבדה ואין לה תמורה
המתאבלים מרה משפחות: שלזינגר, ארנפלד, רוז, מן, פרידמן.
יושבים שבעה בביתו רחוב לנדאו 9 בני ברק.
האח הר"ר אברהם והר"ר משה והאחיות תושבי מודיעין עילית
יושבים שבעה במוצ"ש בבית הר"ר משה שלזינגר ברחוב שדי חמד 3/1
כמו"כ הר"ר משה ישב בביתו במודיעין עילית
ביום ראשון וביום שני עד השעה 17.00

7.10.21