כל מודעות האבל של תגית: מעריב

משתתפים באבלו הכבד
של חבר הדירקטוריון
פרופ' יורם קרול ובני משפחתו
על פטירתו בטרם עת של הבן

אסף קרול ז"ל 

משפחת אינפיניטי מחבקת אתכם
ומשתתפת בצער ובאבל המשפחה
רו"ח אמיר איל
בשם חברי הדירקטוריון של
קבוצת ההשקעות אינפיניטי אילים
וצוות העובדים

11.10.21

לראש המועצה
ד"ר מטי צרפתי הרכבי ומשפחתה
משתתפים בצערכם במות האם

בלנש אלג'ים ז"ל

ההלוויה תתקיים, יום א', ד' חשון תשפ"ב
10.10.21 בשעה 15:00 בבית העלמין
ארץ החיים, קרית אתא
חברי מליאת המועצה עובדי ותושבי
המועצה האזורית יואב

9.10.21