כל מודעות האבל של תגית: מעריב

בצער רב, אנו מודיעים על פטירתה
של אמנו וסבתנו היקרה

הגב’ חמו רדואה ז”ל
(לבית סבג)

שנפטרה ביום ו’, ד’ באייר תשפ”א, 16.4.21
ההלוויה תתקיים היום, יום א’, ו’ באייר תשפ”א,
18.4.21, בשעה 12:00, בבית ההספד “קהילת ירושלים”
בגבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית הבת, אווה שטרן
ברח’ גרינברג 9, דירה 32 קומה 8, חולון (קריית בן גוריון)
ביקורי תנחומים בין השעות: 9:00-12:30, 14:30-21:00
אבלים:
ילדיה: רפי חן, אסתר יבנין, אווה שטרן, יונתן חמו וב”ב
נכדיה וניניה

18.4.21

נפרדים באהבה גדולה מאמנו וסבתנו היקרה 

רחל שניצר ז”ל 

ההלוויה תתקיים היום, יום א’, 18.04.2021 
בשעה 18:00, בבית העלמין במכמורת 
יושבים שבעה בבית המנוחה
רח’ מעלה האשלים 11 מכמורת, 
בין השעות 10:00-13:00, 16:00-20:30
המשפחה האבלה 

17.4.21

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו
של בעלי, אבינו ואחי היקר

איזי ליבלר ז”ל

ההלוויה התקיימה אתמול ביום 13.4.21,
א’ באייר תשפ”א
אבלים: רעייתו: נעמי ליבלר
בניו: תמרה והרי גרינברג, רומי ליבלר,
גארי ורוז לבלר, יונתן ונעמי ליבלר.
אחיו: מארק ליבלר ואלן ליבלר
נכדיו וניניו
שבעה ברחוב אחד העם 8, ירושלים

14.4.21