כל מודעות האבל של תגית: מנוח

HIT מכון טכנולוגי חולון
חבר הנאמנים, נשיא המכון וחברי ההנהלה 
משתתפים בצערם הכבד של חברינו היקרים
בן ציון פוזיילוב, חבר חבר הנאמנים
פנחס פוזיילוב, ידיד המכון 
על פטירת אחיהם 

יהודה פוזיילוב ז״ל 

ושולחים תנחומים למשפחה

21.4.21

הפקולטה למדעי הרוח
ע”ש לסטר וסאלי אנטין
בית הספר למדעי היהדות וארכאולוגיה
אוניברסיטת תל אביב
משתתפים בצערה הכבד של חברתנו
ענת אבירם
על פטירת אחיה

אבי אנטוניו רחמן ז”ל

תנחומינו למשפחה
דקאנית הפקולטה, סגל המורים, הסגל המנהלי
והתלמידים מהחוג למקרא, החוג לפילוסופיה יהודית
ותלמוד והחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

21.4.21