כל מודעות האבל של תגית: ממשלת ישראל

ראש הממשלה ממשלת ישראל
והעם בישראל אבלים על מותו של

אבי הר אבן ז”ל הי”ד

לשעבר ראש סוכנות החלל הישראלית
וחתן פרס ביטחון ישראל אשר
נפגע בפעולות איבה בעיר עכו
ונפטר מפצעיו
ומשתתפים ביגונה הכבד
של המשפחה השכולה

8.6.21

ראש הממשלה
ממשלת ישראל
והעם בישראל
אבלים על מותם של

גרשון פרנקו ז”ל
הי”ד

אשר נהרג מפגיעת
רקטה בעיר רמת גן

יגאל יהושע ז”ל

אשר נפגע במהלך מהומות
בעיר לוד ומת מפצעיו
ומשתתפים ביגונן הכבד של
המשפחות

19.5.21

ראש הממשלה
ממשלת ישראל
אבלים על מותם של

מ”ה מתפללים ז”ל

אשר נספו באסון הילולת ל”ג בעומר במירון
ומשתתפים בצערן ובאבלן הכבד מנשוא
של המשפחות האבלות
המקום ינחמכם בתוך
שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד עד עולם

3.5.21