כל מודעות האבל של תגית: מודעת השתתפות בצער

היחידה ללימודי שפות
הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב
משתתפים בצערו של חברנו
אילן רובין על פטירת

אמו ז"ל

שלא תדעו עוד צער
החברים והתלמידים ביחידה ללימודי שפות
ובחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

18.10.21

בית מתן אבל
ומשתתף בצער המשפחה
בפטירתה של

שרה (סנדרה) קפלן ע"ה

אמה של הרבנית אשרה קורן שתח' ראש מתן השרון
אם, מורה, סבתא מסורה העמידה דורות של תלמידים,
אוהבת האדם והארץ במורשתה ובבנין ירושלים תנוחמו
הוועד המנהל, צוות ההנהלה וההוראה והתלמידות

17.10.21

ברוך דיין האמת
חל"פ הר חברון,
המועצה האזורית הר חברון
והישוב נגוהות,
משתתפים בצערו של מנכ"ל החל"פ
אבנר שמיר בפטירת אביו,

גדעון שמיר ז"ל

תנוחמו מן השמים
יוחאי דמרי, ראש המועצה
ראובן טל, יו"ר החל"פ
אלירם אזולאי, מנכ"ל המועצה
עובדי החל"פ והמועצה,
חברי מליאת מועצה אזורית הר חברון
ודירקטוריון החל"פ.
מזכירות ותושבי נגוהות.
יושבים שבעה בבית משפחת שמיר
ברחוב הפורצים 2, ירושלים.

17.10.21