כל מודעות האבל של תגית: מבקר המדינה

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
המנהל הכללי העובדים במשרד וגמלאיו
משתתפים באבלה הכבד של גב' מורן וולף
על פטירת אביה

יצחק הדר ז"ל

ומביעים תנחומים למשפחה

12.7.21