כל מודעות האבל של תגית: כנסת ישראל

יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת,
עובדי הכנסת, משמר הכנסת וגמלאי הכנסת
משתתפים בצערה של עובדת הכנסת
שלי מזרחי סימון
במות אמה

מרים מרגלית מזרחי ז”ל

ומביעים תנחומים למשפחה

25.3.21