כל מודעות האבל של תגית: כנסת ישראל

הכנסת
יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת,
עובדי הכנסת, משמר הכנסת וגמלאי הכנסת
משתתפים בצערה של עובדת הכנסת
לימור לוי במות אביה

אורי שליים ז"ל

ומביעים תנחומים למשפחה

24.5.21