כל מודעות האבל של תגית: כל העיר

חברת הגיחון בע”מ
לחברנו לעבודה יצחק קוזניץ
משתתפים באבלך הכבד במות אמך

רעיה קוזניק ז”ל

שלא תדע עוד צער ולא תוסיף לדאבה עוד
בבניין ירושלים תנוחם
אלי כהן מנכ”ל
מאיר אמסלם יו”ר ועד העובדים
אבי בלשניקוב יו”ר הדירקטוריון
בשם ההנהלה וחבריך לעבודה

3.6.21

חברת מפעלי ביוב וטיהור ירושלים
משתתפת בצערו של
אלי כהן, מנכ”ל חברת הגיחון
על מותו של אחיו

יצחק כהן ז”ל

מי ייתן ולא תדעו עוד צער לעולם
עמוס קלעג’י, מנכ”ל
אבי בלשניקוב יו”ר הדירקטוריון
ועובדי החברה

30.5.21

חברת הגיחון בע”מ,
לחברתנו לעבודה ליז זרביב
משתתפים באבלך הכבד על פטירתה של אמך 

אסתר ז”ל 

שלא תדעי עוד צער ולא תוסיפי לדאבה עוד 
בבניין ירושלים תנוחמו 
אלי כהן, מ”מ מנכ”ל 
אבי בלשניקוב, יו”ר הדירקטוריון 
בשם ההנהלה וצוות העובדים 

4.4.21

חברת הגיחון בע”מ,
לחברנו לעבודה אסף מור 
משתתפים באבלך הכבד על פטירתו של אביך 

יורם ז”ל 

שלא תדע עוד צער ולא תוסיף לדאבה עוד 
בבניין ירושלים תנוחמו 
אלי כהן, מ”מ מנכ״ל 
אבי בלשניקוב, יו”ר הדירקטוריון 
בשם ההנהלה וצוות העובדים 

4.4.21

חברת הגיחון בע”מ 
לחברנו לעבודה דוד פרץ 
משתתפים באבלך הכבד על מות אמך 

מזל פרץ ז”ל 

שלא תדע עוד צער ולא תוסיף לדאבה עוד 
בבניין ירושלים תנוחמו 
אלי כהן – מ”מ מנכל 
אבי בלשניקוב – יו”ר הדירקטוריון 
בשם ההנהלה וצוות העובדים

10.2.21

חברת הגיחון בע”מ 
לחברתנו לעבודה נירה גנון משתתפים באבלך הכבד על פטירתה של אמך 

פרידה ז”ל 

שלא תדעו עוד צער ולא תוסיפו לדאבה עוד בבניין ירושלים תנוחמו 
אלי כהן – מ”מ מנכל 
אבי בלשניקוב – יו”ר הדירקטוריון 
בשם ההנהלה וצוות העובדים

10.2.21