כל מודעות האבל של תגית: ידיעות ירושלים

חברת הגיחון בע”מ,
לחברתנו לעבודה ליז זרביב
משתתפים באבלך הכבד על פטירתה של אמך 

אסתר ז”ל 

שלא תדעי עוד צער ולא תוסיפי לדאבה עוד 
בבניין ירושלים תנוחמו 
אלי כהן, מ”מ מנכ”ל 
אבי בלשניקוב, יו”ר הדירקטוריון 
בשם ההנהלה וצוות העובדים 

4.4.21

חברת הגיחון בע”מ,
לחברנו לעבודה אסף מור 
משתתפים באבלך הכבד על פטירתו של אביך 

יורם ז”ל 

שלא תדע עוד צער ולא תוסיף לדאבה עוד 
בבניין ירושלים תנוחמו 
אלי כהן, מ”מ מנכ״ל 
אבי בלשניקוב, יו”ר הדירקטוריון 
בשם ההנהלה וצוות העובדים 

4.4.21

חברת הגיחון בע”מ 
לחברנו לעבודה דוד פרץ 
משתתפים באבלך הכבד על מות אמך 

מזל פרץ ז”ל 

שלא תדע עוד צער ולא תוסיף לדאבה עוד 
בבניין ירושלים תנוחמו 
אלי כהן – מ”מ מנכל 
אבי בלשניקוב – יו”ר הדירקטוריון 
בשם ההנהלה וצוות העובדים

10.2.21

חברת הגיחון בע”מ 
לחברתנו לעבודה נירה גנון משתתפים באבלך הכבד על פטירתה של אמך 

פרידה ז”ל 

שלא תדעו עוד צער ולא תוסיפו לדאבה עוד בבניין ירושלים תנוחמו 
אלי כהן – מ”מ מנכל 
אבי בלשניקוב – יו”ר הדירקטוריון 
בשם ההנהלה וצוות העובדים

10.2.21