כל מודעות האבל של תגית: חברת נמלי ישראל בע״מ

לעובדי חברת נמלי ישראל
מודיעים בצער על פטירתו של

גדעון שמיר ע"ה 

גמלאי חברת נמלי ישראל
ההלוויה תתקיים היום, 13.10.21,
יציאה מבית הלוויות בסנהדריה בשעה 15.00
קבורה בהר הזיתים בשעה 16.00
יושבים שבעה בבית משפחת שמיר,
רח' הפורצים 22 בירושלים

14.10.21