כל מודעות האבל של תגית: חברת נכסי האוניברסיטה העברית

משפחת נכסי האוניברסיטה העברית
משתתפת בצערו של ישראל עמיחי
לשעבר מנכ”ל החברה
עם פטירתה של אמו

בלומה (ברוריה) עמיחי ז”ל

ומשתתפת בצער המשפחה
שלמה טיסר, יו”ר
רותם רביבי, מנכ”ל
חברי הדירקטוריון
ועובדי החברה

28.4.21