כל מודעות האבל של תגית: המרכז הרפואי ע״ש חיים שיבא

המרכז הרפואי ע״ש חיים שיבא
וחוג ידידי שיבא
משתתפים באבלה וכאבה של משפחת דיין
על לכתה של מייסדת חוג הידידים
ואישה רבת פעלים וזכויות

רות דיין ז”ל

מי ייתן ולא תדעו עוד צער
הנהלת המרכז הרפואי שיבא
אגודת ידידי שיבא

8.2.21