כל מודעות האבל של תגית: המבשר

ברוך דיין האמת בצער רב ויגון קודר אנו מודיעים על פטירתו
של בעלי, אבינו, אחינו וסבינו היקר, אוהב ותומך תורה ולומדיה איש תם וישר,
צדיק ועניו האיר פנים לכל אדם לא החזיק טיבותא לנפשיה,
נזדכך ביסורים קשים וקבלם באהבה

הרב ר’ יצחק אלינסון ז”ל
גייטסהד – ירושלים
בן הר”ר אלכסנדר זיסקינד ז”ל

הלוייתו התקיימה אור ליום שישי ה’ דחוה”מ פסח ונטמן בהר המנוחות
המשפחות האבלות אלינסון, הלפרן, גרבר

יושבים שבעה בביתו רחוב אבן האזל 18 דירה 2 ירושלים
עד שב”ק פר’ שמיני
שעות ניחום אבלים: 10:00-22:00
האח הרבי חיים עוזר אלינסון יושב שבעה ברחוב מנחת יצחק 3 ירושלים

5.4.21

אשת חיל מי ימצא
ארונה בא
בצער רב וביגון קודר בלב קרוע ומורתח, אנו מבכים מרה את פטירת אמנו, זקנתנו, ואחותנו,
אשר מסרה נפשה לגידול צאצאיה לתורה וליראת שמים, באמונה טהורה. דקדקה על קלה כבחמורה.
שפכה ליבה כמים בתפילה בכל עת ועונה. התהלכה עמו בתמימות בקבלת יסוריה באהבה, וכל שאיפותיה היו לעשות נחת רוח ליוצרה.
צנועה בהליכותיה ובמעשיה. מסרה שיעורים מדי שבת בשבתו. השאירה אחריה דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרך התורה.
האשה החשובה

מרת גיטל תרצה ע״ה ווארהאפטיג

אלמנת הרבני הנכבד הר”ר ר’ חיים יעקב ז”ל
בת ר’ שמשון רפאל ערלאנגער ז”ל
לונדון

הלוויה תתקיים היום, יום רביעי פר’ צו י”א ניסן תשפ”א בשעה 11.00 בלילה (משוער),
בכניסה להר המנוחות בעליה להר תמיר (ליד המחסום) ותובא למנוחתה בחלקה ל”א (ליד החלקה של הרב כדורי).
לבירורים מועד סופי של הלוויה 073-3477494
המשפחות המתאבלות:
ווארהאפטיג, ווייסמאנדל, האלפערט, זילבר, באללאג, פראנק, ארלנגר, קימל, נאגער, לייטנער
יושבים שבעה בארץ ישראל
בנה הרה”ג ר’ יחזקאל יצחק שליט”א רח’ רשב”ם 11 בני ברק 054-8496326
בתה מרת באללאג רח’ מעונות ויז’ניץ 16 בני ברק 054-8405680
אחותה מרת קימל 02-5400202 / 052-7649610
אחותה מרת נאגער 08-9741760

24.3.21

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של בעלי, אבינו וסבנו היקר

יוסף ברנהולץ ז״ל

ההלוויה התקיימה ביום שישי 19.3.21 בחוג המשפחה.
השבעה בבית משפחת פלד, רח׳ לסקוב 3 ראשון לציון.
אבלים:
אשתו: פנינה ברנהולץ
בתו: יפה ויורם פלד
בנו: ישי בירן
בתו: אורנה ורז קופרמן
בתו: תמי ובועז תמיר
הנכדים, הנכדות, הנינים והנינות

20.3.21

כוס תנחומין
למכובדנו הנעלה והדגול, איש רב תבונות, מסור בכל נפשו ובכל לבבו לצרכי עם ישראל, מלא עצה ותושיה למען הנזקקים בכל מקום שהם, איש חסד בכל נשמתו
הרה”ג רבי יצחק שטרנבוך שליט”א- יו”ר ארגון תינוק בריא
על פטירת אביו הדגול והנכבד, מרביץ תורה והוראה בישראל האי גברא רבא, גאון וחסיד, אשר כל ימיו שקד ועמל על מבועי התורה ביגיעה עצומה, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ומופלא בפלפולי דאורייתא בעיון ועמקות מתוך שמחת התורה, אשר היה מראשוני מרביצי התורה ומקימי עולה של תורה בעיר הבירה לונדון יצ״ו, זכה להעמיד וללוות מאות תלמידים מובהקים בדרכי העיון והחכמה ולהדריכם בדרכי ישרים בקנייני לימוד התורה וסברא ישרה, במשך כיובל שנים, וממנו ישקו העדרים אוצרות חכמה חסידות ויראת שמים באופן מופלא

הגאון רבי אברהם שטרנבוך זצ”ל
ראש ישיבת באבוב בלונדון

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד כי אם ששון ושמחה ישיגוכם
המחלקה הרפואית מתנדבי הארגון

10.3.21

מגן דוד אדום- ארגון ההצלה הלאומי

נפלה עטרת ראשינו
כואבים ושבורים עם הסתלקותו של
גאב”ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין
הגאון הגדול

רבי חיים מאיר וואזנר זצ”ל

נשיא ארגון ‘הצלה’, שהאיר את עיניהם של ראשי ומתנדבי הארגון, הדריכם בנתיבות ההלכה והרפואה שהמשיך את דרכו בקודש של אביו פוסק הדור
מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק”ל בעל ה’שבט הלוי’
נשגר בזאת תנחומנו למשפחה הנכבדה ולמאות המתנדבים של ארגון ‘הצלה’ בישראל הפועלים תחת מד”א, עם הסתלקותו של מורה דרכם.
בבניין ירושלים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד
מנכ”ל מד”א רמ”ג אלי בין

8.2.21

גלה כבוד מישראל
יחד עם עולם התורה וכל בית ישראל
אבלים ודואבים אנו על הסתלקותו לגנזי מרומים של נזר ישראל ותפארתו
גאב”ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין

הגאון הגדול
רבי חיים מאיר וואזנר זצוקללה”ה

תנחומינו שלוחים לבניו וחתניו הגאונים שליט”א
לבני משפחתו הנכבדה ולרבבות תלמידיו בארץ ובעולם
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה’

לאומית
ההנהלה והעובדים

8.2.21

ברוך דיין האמת
אבלים ודוובים על הסתלקותו של אחד מן החבורה, חניכנו היקר, נעים ההליכות, בעל מידות תרומיות, אשר כל ימיו היו התפילות ומזמורי התהילים שגורים על שפתותיו
הבחור, טוב הלב, אוהב את הבריות ומשמחם

מיכאל קוט ז״ל
ב״ד אברהם ז״ל

בעל הנחמות ינחם את משפחתו הכבודה ואת אמו מרת צפורה תח׳ שבמסירות נפש דאגה לכל מחסורו כל ימי חייו.
מי שאמר לעולמו די הוא יאמר לצרותינו די
ובנחמת ציון וירושלים תנוחמו
ההנהלה, צוות העובדים והחניכים
אהל שרה

3.2.21

ברוך דיין האמת
בצער רב, הננו להודיע על פטירתו בשיבה טובה של בעלי, אבינו וזקנינו, האי גברא רבה רחים רבנן ומוקיר רבנן, עוסק בצרכי הציבור באמונה, שלוחם ואיש אמונם של גדולי ישראל, דבק בלב ובנפש ברבותיו הקדושים אדמור״י אמשינוב זיע״א, ולהבלחט״א כ״ק אדמו״ר שליט״א, והתאבק בעפר רגליהם. העמיד במסירות דורות ישרים ההולכים בדרך התורה והחסידות, וזכה לראות אף בנים נינים כולם עוסקים בתורה ובמצוות ברך ישרא׳ סבא

הרה״ח ר׳ יעקב קיל ז״ל

בן הרה״ח ר׳ אלתר חיים ישעי׳ ז״ל
אשר השיב את נשמתו בטהרה, בצלילו הדעת, ומתוך קבלת עול מלכות שמים- ביום ראשון, י״ שבט תשפ״א
הלויתו התקיימה אור ליום שני י״ט בשבט תשפ״א ונטמן בהר המנוחות
המשפחה המתאבלת
יושבים שבעה בבית המנוח רחוב ברים 3 רמת שלמה ירושלים

22.21

ברוך דיין האמת
בלב קרוע ומורתח בדאבון נפש וביגון כבד הננו מודיעים בזאת על פטירתה של אשתי, אמנו, אחותנו וסבתנו היקרה
גמלה טוב כל חייה, אשת חיל עטרת בעלה, הידרה ביותר במצוות כיבוד הורים, אשה משכלת יראת אלוקים

מרת טובה סגל ע״ה

בת הרב החסיד רבי אליהו טפר זצ״ל
אשת יבלחט״א הרב החסיד רבי דוד משה סגל שליט״א
נאמן בית רבוה״ק מסאדיגורה לדורותיהם
הלויתה התקיימה ביום ראשון אור לי״ט שבט תשפ״א ונטמנה בבית החיים ויזניק בני ברק
המתאבלים משפחות:
סגל, רובינפיין, שר, לונגר, גליק, שטיין, טפר, פויגל
יושבים שבעה בבית המנוחה רחוב חידושי הרי״ם 5 דירה 8 בני ברק
טלפונים לניחום אבלים:
בית: 03-5704438
הרב דוד משה 054-8532726
הרב חיים שלום 054-8415304
ר׳ אברהם יצחק 050-4113532
ר׳ מרדכי יוסף 054-8483977
גב׳ רובינפיין 052-7626310
גב׳ שר 052-7118529
גב׳ לונגר 053-3104141
גב׳ גליק 054-8420250
גב׳ שטיין 052-7133471
האח הרה״כ רבי מרדכי צבי טפר ישב בביתו רחוב נועם אלימלך 3 ב״ב 03-5794681
האח הרה״ג רבי יצחק אייזיק טפר ישב בביתו רחוב מהרש״ל 5 ב״ב 053-3184729
אחותה הגב׳ פויגל תשב בביתה ביום רביעי ברחוב דובר שלום 1 ירושלים 054-8495231

2.2.21