כל מודעות האבל של תגית: המבשר

ברוך דיין האמת אשת חיל מי ימצא
בצער רב וביגון עמוק אנו מודיעים על
פטירתה בשם טוב ובשיבה טובה של אמנו, אחותנו וסבתנו היקרה,
צנועה וחסודה, עדינת הנפש ואצילת המידות, הקימה דור ישרים לתפארת
האשה החשובה

מרת מייטא בריכטא ע”ה

אלמנת הרה”ח ר’ משה ישראל בריכטא ז”ל בת הרה”ח ר’ צבי הכהן שכטר ז”ל
הלויתה התקיימה ביום רביעי כ”ז תמוז תשפ”א ונטמנה בהר המנוחות
המתאבלים מרה: בניה, בנותיה, אחותיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה
משפחות: בריכטא, הלפרין, קלאר, הולס, כהן, קראסניאנסקי, וינשטוק
יושבים שבעה בביתה רח’ זית רענן 2 כניסה בקרית צאנז ירושלים
זמני ניחום אבלים: לפנה”צ 1:30 – 10:00, אחה”צ 10:00- 5:00
אחותה גב’ קלאר תחי’ תשב ביום ראשון מהשעה 5 אחה”צ
בביתה רח’ חזון איש 62 כ”ב בני ברק

9.7.21

ברוך דיין האמת
נפלה עטרת ראשנו
בלב קרוע ומורתח אנו מודיעים על
פטירתו הפתאומית של ראש משפחתנו
בעלי, אבינו, אחינו וסבנו

הרה”ח ר’ יצחק מנדל שנור ז”ל
בהרה”ח ר’ ישעי’ ז”ל
חתן הרה”ח ר’ משה אריה קוזליק ז”ל

הלוויתו התקיימה אתמול, יום חמישי
י”ד תמוז תשפ”א
ונטמן בהר המנוחות

המשפחות המתאבלות:
שנור, רינדר, רוזנטל, וינגרטן, קמינר, קמפינסקי,
מרקסון, קופמן, גרף, רוסט, שוב, רוזן

יושבים שבעה בביתו רח’ חזון איש 22,
רמת שלמה ירושלים

28.6.21

אשת חיל מי ימצא 
המומים וכואבים אנו עד דכדוכה של נפש  
מפטירתה לאחר ייסורים קשים שקיבלם  
באהבה, של בתי, אשתי, אמנו, סבתנו,  
ואחותנו, אשת חיל עטרת בעלה 
אשר יראת ה’ היא תתהלל 

מרת דבורה שטיין ע”ה 

אשת הרה”ח ר’ יוסף פישל שיבדלחט”א 
בת הרה”ח ר’ יחיאל הלוי טאובר זצ”ל 
בני ברק- ארה”ב 
שנסתלקה לבית עולמה למגינת כל לב 
ארונה יגיע מארה”ב היום 
ערש”ק כה’ אייר תשפ”א  
ההלוויה תצא מבית ההספד “קהילת ירושלים”  
בהר המנוחות בירושלים בשעה 12:30
לפרטים נוספים ניתן להתקשר 
לטל’: 052-7647621 054-8409244
המשפחות המתאבלות:
שטיין, טאובר, שטיין, אלבום

6.5.21

ברוך דיין האמת
נפלה עטרת ראשנו
בצער רב וביגון קודר הננו מודיעים על פטירתה של אמנו,
אחותנו וסבתנו היקרה, אשת צדקה וחסד האשה הצנועה והחשובה
מרת

יטל קענדל (איטה) אקשטיין ע”ה
בת ר’ משה אקשטיין זצ”ל

הלווייתה התקיימה אור ליום שני כ”א אייר תשפ”א
ונטמנה בהר המנוחות
המשפחות המתאבלות:
קופרשטאק, בוקצין, ווייס, אקשטיין, אולמן

יושבים שבעה בבית בתה משפחת קופרשטאק
קרית שומרי אמונים 12 (חיים נאה) ירושלים
האחים ישבו ביום שישי ובמוצאי שבת
ברחוב הרב אמי 2 בני ברק.

4.5.21

ברוך דיין האמת בצער רב ויגון קודר אנו מודיעים על פטירתו
של בעלי, אבינו, אחינו וסבינו היקר, אוהב ותומך תורה ולומדיה איש תם וישר,
צדיק ועניו האיר פנים לכל אדם לא החזיק טיבותא לנפשיה,
נזדכך ביסורים קשים וקבלם באהבה

הרב ר’ יצחק אלינסון ז”ל
גייטסהד – ירושלים
בן הר”ר אלכסנדר זיסקינד ז”ל

הלוייתו התקיימה אור ליום שישי ה’ דחוה”מ פסח ונטמן בהר המנוחות
המשפחות האבלות אלינסון, הלפרן, גרבר

יושבים שבעה בביתו רחוב אבן האזל 18 דירה 2 ירושלים
עד שב”ק פר’ שמיני
שעות ניחום אבלים: 10:00-22:00
האח הרבי חיים עוזר אלינסון יושב שבעה ברחוב מנחת יצחק 3 ירושלים

5.4.21

אשת חיל מי ימצא
ארונה בא
בצער רב וביגון קודר בלב קרוע ומורתח, אנו מבכים מרה את פטירת אמנו, זקנתנו, ואחותנו,
אשר מסרה נפשה לגידול צאצאיה לתורה וליראת שמים, באמונה טהורה. דקדקה על קלה כבחמורה.
שפכה ליבה כמים בתפילה בכל עת ועונה. התהלכה עמו בתמימות בקבלת יסוריה באהבה, וכל שאיפותיה היו לעשות נחת רוח ליוצרה.
צנועה בהליכותיה ובמעשיה. מסרה שיעורים מדי שבת בשבתו. השאירה אחריה דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרך התורה.
האשה החשובה

מרת גיטל תרצה ע״ה ווארהאפטיג

אלמנת הרבני הנכבד הר”ר ר’ חיים יעקב ז”ל
בת ר’ שמשון רפאל ערלאנגער ז”ל
לונדון

הלוויה תתקיים היום, יום רביעי פר’ צו י”א ניסן תשפ”א בשעה 11.00 בלילה (משוער),
בכניסה להר המנוחות בעליה להר תמיר (ליד המחסום) ותובא למנוחתה בחלקה ל”א (ליד החלקה של הרב כדורי).
לבירורים מועד סופי של הלוויה 073-3477494
המשפחות המתאבלות:
ווארהאפטיג, ווייסמאנדל, האלפערט, זילבר, באללאג, פראנק, ארלנגר, קימל, נאגער, לייטנער
יושבים שבעה בארץ ישראל
בנה הרה”ג ר’ יחזקאל יצחק שליט”א רח’ רשב”ם 11 בני ברק 054-8496326
בתה מרת באללאג רח’ מעונות ויז’ניץ 16 בני ברק 054-8405680
אחותה מרת קימל 02-5400202 / 052-7649610
אחותה מרת נאגער 08-9741760

24.3.21

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של בעלי, אבינו וסבנו היקר

יוסף ברנהולץ ז״ל

ההלוויה התקיימה ביום שישי 19.3.21 בחוג המשפחה.
השבעה בבית משפחת פלד, רח׳ לסקוב 3 ראשון לציון.
אבלים:
אשתו: פנינה ברנהולץ
בתו: יפה ויורם פלד
בנו: ישי בירן
בתו: אורנה ורז קופרמן
בתו: תמי ובועז תמיר
הנכדים, הנכדות, הנינים והנינות

20.3.21

כוס תנחומין
למכובדנו הנעלה והדגול, איש רב תבונות, מסור בכל נפשו ובכל לבבו לצרכי עם ישראל, מלא עצה ותושיה למען הנזקקים בכל מקום שהם, איש חסד בכל נשמתו
הרה”ג רבי יצחק שטרנבוך שליט”א- יו”ר ארגון תינוק בריא
על פטירת אביו הדגול והנכבד, מרביץ תורה והוראה בישראל האי גברא רבא, גאון וחסיד, אשר כל ימיו שקד ועמל על מבועי התורה ביגיעה עצומה, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ומופלא בפלפולי דאורייתא בעיון ועמקות מתוך שמחת התורה, אשר היה מראשוני מרביצי התורה ומקימי עולה של תורה בעיר הבירה לונדון יצ״ו, זכה להעמיד וללוות מאות תלמידים מובהקים בדרכי העיון והחכמה ולהדריכם בדרכי ישרים בקנייני לימוד התורה וסברא ישרה, במשך כיובל שנים, וממנו ישקו העדרים אוצרות חכמה חסידות ויראת שמים באופן מופלא

הגאון רבי אברהם שטרנבוך זצ”ל
ראש ישיבת באבוב בלונדון

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד כי אם ששון ושמחה ישיגוכם
המחלקה הרפואית מתנדבי הארגון

10.3.21

כוס תנחומים
שלוחה בזאת ברגשי אבל
לד”ר א. נתנאל תחי’
מנהלת מרפאות ׳אלפא בריין סנטר’
עם פטירת אביה

אברהם (אלברט) בלכמן ז”ל

בנחמת ציון וירושלים תנוחמו
הטכנאים, צוות הפסיכולוגים העובדים וההנהלה

9.3.21