כל מודעות האבל של תגית: המבשר

עולם חשך בעדנו
אבל יחיד עשי לך
יחד עם כל בית ישראל, אבלים ודוויים על
סילוקו של צדיק יסוד עולם מרן

רבינו חיים קנייבסקי זצוק"ל

אשר נתן מהודו עלינו וזכינו שהרבה סיומים נעשו בביתו
ובהשתתפותו כאשר הוא מאציל מברכותיו לכל משתתפי השיעורים
הקב"ה ינחם את המשפחה הגדולה ובכללם ידידנו העומד לימיננו
עם בניו מרביצי התורה ב״אחיעזר״
הגאון רבי יצחק שאול שליט"א
בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
הנהלת הארגון
מגידי השיעורים
משתתפי השיעורים
אחיעזר- רשת שיעורי תורה לעסקים

24.3.22

אחיה- המרכז הרב תחומי להצלחת הילד

כבה המאור הגדול
יחד עם כל בית ישראל בארץ הקודש ובתפוצות
אבלים ודוויים, סחופים וכואבים אנו את הסתלקותו
לשמי רום של עמוד האש שהלך לפני המחנה
אשר כל רז לא אניס ליה הזריח אורה בפסקיו ובתורתו הבהירה
והאציל רחמים וישועה בברכותיו הוא הגבר אשר נשא את
עול העם וכאביו בליבו מרן הגאון האדיר, שר התורה

רבי שמריהו יוסף חיים קנייבסקי זצוק"ל

אשר האציל עלינו מהודו והדרכתו
וייקר מאד את הפעילות הברוכה למען ילדי ישראל
אֲמָרֵר בַּבֶּכִי עַל שׁד בַּת עַמִּי
מורשתו ומשנתו בידינו להמשיך ולהרבות פעלים
לחינוך וטיפוח ילדי ישראל לדורותיהם
ההנהלה והתלמידים
צוותות החינוך וההדרכה
המערך הטיפולי

24.3.22

עיריית לוד
"כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל יִבְכּוּ אֶת הַשְׂרְפָה אֲשֶׁר שָׂרַף ה'"

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה
ארון הקודש הוסר הנזר הורמה העטרה
אבל יחיד נעשה לנו יחד עם כל בית ישראל ועולם התורה,
בכל אתר ואתר, על הסתלקות מרן רבן של ישראל
הגאון ושר התורה

רבי שמריהו יוסף חיים קנייבסקי זצוקלל"ה

שעלה בסערה השמימה ערב שבת קודש,
שושן פורים תשפ"ב ואור קדושתו וצדקותו,
תורתו וחכמתו האירו לבית ישראל
להתוות להם את הדרך אשר יילכו בה

"רבות אנחותי, ועצמות קינותי,
רבו נהמותי ואתה ה' עד מתי ואיך אתנחם" …. [קינות לת"ב]

עו"ד יאיר רביבו, ראש העיר
חברי מועצת העיר
עובדי העירייה
ותושבי העיר לוד

24.3.22

הורם הנזר והוסרה העטרה
יחד עם כל רבבות עמך בית ישראל, משתתפים אנו באבל הכבד
על הסתלקותו של גאון התורה בדורנו, עמוד התורה והתפילה
שהלך לפני המחנה למעלה מיובל שנים והאיר דרך למאות אלפים
מאור תורתו ומדרכי אורחותיו בקודש, על כתפיו נשא את משא העם,
ובאהבתו ובחמלתו בירך כל אדם באשר הוא
מרן שר התורה הגאון האדיר רבי

שמריהו יוסף חיים קנייבסקי זי"ע

על זה היה דווה ליבנו
זכינו במי שמש שבהכוונתו הטהורה ובהוראותיו הברורות
תכננו לראשונה בארץ ישראל חידוש טכנולוגי הלכתי של "מד מים"
מיוחד ללא חשש חילול שבת, ובגין פיתוח מוצר זה, האציל את ברכתו
על עירנו בית שמש לכבודה של שבת קודש
גדול כים שברנו מי ירפא לנו
בכאב וביגון
ישעיהו ארנרייך,
יו"ר התאגיד
תאגיד המים ״מי שמש״ – בית שמש 

24.3.22

משמרת השלום- הארגון העולמי להפצת שמירת הלשון

אבל כבד
יחד עם כל בית ישראל משתתפים אנו בצערו ובאבלו של האי גברא
רבה המפורסם לשם ולתפארת, מרביץ תורה והלכה, מראשי ורבני הארגון
זה רבות בשנים ומסייע רבות בהכוונה בעצה ובתושייה, משיב שלום ומרבה
שלום בעולם להשיב דבר ד' זו הלכה להמוני השואלים
בהלכות שמירת הלשון
ובין אדם לחברו
הג"ר נחום ברגמן שליט"א
מרבני "משמרת השלום" עם פטירת אמו הצדקנית

מרת חנה יהודית ברגמן ע"ה

אנו משגרים את תנחומנו הכנים למעכ"ת הרב שליט"א ולכל המשפחה הכבודה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
תזכו לאורך ימים ושנים להרבות שלום בעולם ולהגדיל תורה והוראה בישראל
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עד ביאת גואל צדק
רבני הארגון, הנציגים, הלומדים, צוות ההנהלה

18.2.22

מוסדות מעליץ בארה"ק
אשדוד
זמני ניחום אבלים אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
על פטירת

הרבנית ע"ה

כל היום למעט בין השעות 2-4 בצהריים
בביתו רח' הצבעוני
7/15 אשדוד
עד יום ג' פר' ויקהל בבוקר הבעל"ט
זמני התפלות: שחרית: 8:00, מנחה: 1:15, מעריב: 7:00
יה״ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו, אך טוב וחסד ירדפונו

18.2.22

הנהלת מכללת מבח"ר והוועד המנהל
כואבים את פטירתו של יו"ר הוועד המנהל

עו"ד שלמה הלר ז"ל

היה מסור למכללה בכל כוחו וניסיונו.
דרך התורה והאמת הייתה נר לרגליו
ופעל ללא ליאות בכשרון רב לפיתוח המכללה ולומדיה
משתתפים בצער המשפחה ובאבלה הכבד
ובזיכרון פעילותו הציבורית המבורכת תראה נחמה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד

7.2.22

אבל יחיד עשי לך
מנהמת לבי אבכה את פטירתו של מורי ורבי אלופי ומיודעי,
אשר הנחני בדרך אמת מעודי ועד יומו האחרון,
הרביץ תורה והוראה בישראל לשם ולתהילה,
נודע בשערים בעמדו על משמר הדת וחומות ההלכה,
מורה צדק בקהל רב במסירות וברחימאיות
הגאון הגדול

ר׳ דוד משה ליברמן זצ"ל

רבה הראשי של אנטווערפן יע"א
ורב קהילת שומרי הדת
אהה! סע גודו פרץ למנוחה ואותנו הותיר לאנחה
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'
המקום ינחם
את צאן מרעיתו, קהל ק"ק אנטווערפן יצ"ו,
ואת משפחתו הכבודה שיחיו,
ובנחמת ציון וירושלים ינוחמו,
ובהמשך מורשת מורם ורבם, עטרת ראשם,
ימצאו נוחם
ברגשי תוגה ואבל
אלי טראו ומשפחתו

28.1.22

כוס תנחומים
אנו מביעים את צערנו הרב
ושולחים את תנחומנו לחבר הנהלתנו
הדגול והיקר הרב מאיר בלויא שליט"א
על פטירת אביו הרב הצדיק וכו׳

כמוה"ר אורי בלויא זצ"ל

הַמָּקוֹם יְנַחֵם אֶתְכֶם
בְּתוֹךְ שְׁאַר אֲבֵלִי צִיוֹן וִירוּשָׁלַיִם
וְלֹא תּוֹסִיפוּ לְדַאֲבָה עוֹד

מנהלי החברה צוות העובדים
מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ

12.1.22

קבלו הצעה משתלמת לפרסום מודעת אבל בעיתון

אחנו משתפים פעולה עם מרבית העיתונים בישראל לפרסום מודעות אבל בעיתון.
בנוסף לפרסם באתר ניתן לפרסם דרכנו מודעות אבל בעיתונים היומיים בישראל:

ידיעות אחרונות / הארץ / מעריב / ישראל היום / גלובס / כלכליסט / דה מרקר / גרוזלם פוסט / הארלד טריביון

לקבלת הצעת מחיר משתלמת שלחו וואטסאפ או חייגו אלינו