כל מודעות האבל של תגית: הבנק הבינלאומי

כוס תנחומים
למשפחת כהן הנכבדה, משתתפים באבלכם הכבד עם פטירתו של עטרת ראשכם, חסיד שדעתו יפה, אהוב על המקום ואהוב על הבריות.

הרב אברהם יודא כהן ז”ל

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ומן השמיים תנוחמו.
הבנק הבינלאומי, ההנהלה והעובדים

21.1.21