כל מודעות האבל של תגית: האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה
נגידת האוניברסיטה וחברי המועצה,
יו”ר הוועד המנהל, נשיאת האוניברסיטה,
הנהלתה ועובדיה
אבלים על פטירתו של

אל”מ (מיל’) יוסף ברנע ז”ל

ממקימי אגודת הידידים
של האוניברסיטה הפתוחה
שפעל רבות לרווחת הסטודנטים
של האוניברסיטה הפתוחה
ומשתתפים בצער המשפחה

27.4.21