כל מודעות האבל של תגית: האוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית בירושלים
המכון למדעי כדור הארץ
ע"ש פרדי תאדין הרמן
אבלים על מותו של

דוד (ביבי) ניב ז"ל

חלוץ המחקר המודרני של ים המלח, מראשוני
האוקינוגרפים בארץ, מוביל חיפושי הנפט בים,
איש יושרה ומצפון ומאחרוני מגש הכסף עליו
הוגשה לנו מדינת היהודים.
משתתפים בצער המשפחה

7.10.21

משפחת נכסי האוניברסיטה העברית
משתתפת בצערו של ישראל עמיחי
לשעבר מנכ"ל החברה
עם פטירתה של אמו

בלומה (ברוריה) עמיחי ז"ל

ומשתתפת בצער המשפחה
שלמה טיסר, יו"ר
רותם רביבי, מנכ"ל
חברי הדירקטוריון
ועובדי החברה

28.4.21

האוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז פדרמן לחקר הרציונליות
תלמידים, עובדים, חברים
משתתפים בצערו של
פרופ' שמואל זמיר
ובצער המשפחה כולה
על מותה של אחותו

הגב' אביבה דודי ז"ל

מי ייתן ולא תדעו דאבה עוד

8.4.21