כל מודעות האבל של תגית: האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
ע”ש פאול ברוואלד
אבלים על מותו של

אברהם דורון ז”ל

חתן פרס ישראל בתחום העבודה הסוציאלית לשנת 2004,
ראש ביה”ס לשעבר ומייסד חקר המדיניות החברתית בישראל
ומשתתפים בצער המשפחה

21.6.21