כל מודעות האבל של תגית: גלובס

לשמעון אבולעפיה
משפחת מזרחי טפחות סניף רמת אשכול ירושלים
איתך באבלך הכבד בפטירת אחותך

אורה סלומון ע"ה

ההלוויה תתקיים ביום רביעי – 13/10/2021
בשעה 12:00, בבית העלמין רמת השרון
צומת מורשה, שער ראשי.
יושבים שבעה – ברחוב הרימון 29, רמת השרון.

14.10.21