כל מודעות האבל של תגית: ביטוח ישיר

ליוסי קוצ’יק ומשפחתו
אתכם באבלכם על מות האחות 

מיכל ז”ל 

מי ייתן ולא תדעו עוד צער 
דירקטוריון החברה,
ההנהלה והעובדים 
ביטוח ישיר 

2.3.21