כל מודעות האבל של תגית: אוניברסיטת תל אביב

 

הפקולטה למדעי הרוח
ע”ש לסטר וסאלי אנטין
ביה”ס להיסטוריה ע”ש צבי יעבץ
אוניברסיטת תל אביב
מרכינים ראש בצער על פטירתו של

פרופ’ אמריטוס יקותיאל [קותי] גרשוני ז”ל

ומשתתפים בצער המשפחה
הדקאנית, הסגל האקדמי, המנהלי והתלמידים
מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

20.7.21

ביה”ס לעבודה סוציאלית
ע”ש בוב שאפל
הפקולטה למדעי החברה
ע”ש גרשון נורדון
אוניברסיטת תל אביב

לחברתנו היקרה פרופ’ ליאת חממה
אתך באבלך הכבד על מות אמך

מרסל חממה ז”ל

תנחומינו למשפחה
חברייך לסגל
בית הספר לעבודה סוציאלית

29.6.21

החוג לגאופיזיקה
ביה”ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ
ע”ש פורטר
הפקולטה למדעים מדויקים
ע”ש ריימונד ובברלי סאקלר
אוניברסיטת תל אביב
מרכינים ראש בצער
על פטירתו של

ד”ר ג’יל ווסט-בלוך הלל ז”ל

תנחומינו למשפחה
חברי הסגל האקדמי והמנהלי

21.6.21

ביה”ס למדעי המדינה ויחסים בינלאומיים
הפקולטה למדעי החברה ע”ש גרשון גורדון
אוניברסיטת תל אביב
מרכינים ראש בצער על פטירתו של

פרופ’ אהרון קליימן ז”ל

ומשתתפים בצערה העמוק של המשפחה
חברי הסגל האקדמי, המנהלי
ותלמידיו לדורותיהם

21.6.21