כל מודעות האבל של תגית: אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה למדעי הרוח
ע”ש לסטר וסאלי אנטין
בית הספר למדעי היהדות וארכאולוגיה
אוניברסיטת תל אביב
משתתפים בצערה הכבד של חברתנו
ענת אבירם
על פטירת אחיה

אבי אנטוניו רחמן ז”ל

תנחומינו למשפחה
דקאנית הפקולטה, סגל המורים, הסגל המנהלי
והתלמידים מהחוג למקרא, החוג לפילוסופיה יהודית
ותלמוד והחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

21.4.21

הפקולטה לאמנויות
ע”ש יולנדה ודוד כץ
אוניברסיטת תל אביב

לחברתנו פרופ’ מרים גורצקי
אתך באבלך במות אמך

ד״ר דורותיאה גורצקה ז״ל

דקאן הפקולטה
התוכנית לעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה
החוג לאמנות התאטרון
הסגל האקדמי, הסגל המנהלי והתלמידים

13.4.21

הפקולטה למדעי הרוח
ע”ש לסטר וסאלי אנטין
ביה”ס להיסטוריה ע”ש צבי יעבץ
אוניברסיטת תל אביב

משתתפים באבלה הכבד
של משפחתו של

פרופ’ (אמריטוס) גבריאל כהן ז״ל

דקאן הפקולטה למדעי הרוח בשנים 1986-1983
חבר סגל בחוג להיסטוריה כללית
שלא תדעו עוד צער
הדקאנית, הסגל האקדמי והמנהלי
והתלמידים מהחוג להיסטוריה כללית

12.4.21