כל מודעות האבל של תגית: אוניברסיטת תל אביב

היחידה ללימודי שפות
הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב
משתתפים בצערו של חברנו
אילן רובין על פטירת

אמו ז"ל

שלא תדעו עוד צער
החברים והתלמידים ביחידה ללימודי שפות
ובחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

18.10.21

אוניברסיטת תל אביב
מרכינים ראש לעת פטירתו של

יוסי מימן ז"ל

חבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה
תומך נלהב בהשכלה הגבוהה
תנחומינו למשפחה האבלה
פרופ' אריאל פורת – נשיא
פרופ' יעקב א. פרנקל – יו"ר חבר הנאמנים

12.10.21

החוג לאמנות התיאטרון
אוניברסיטת תל אביב
מרכינים ראש לזכרה של

פרופ׳ נולה צ'לטון ז״ל

מורה דגולה למשחק ובמאית
מעמודי התווך של החוג לאמנות התיאטרון
ושל התיאטרון הישראלי
וזוכת פרס ישראל
הדקאן, חברי הסגל
האקדמי, המנהלי והסטודנטים

11.10.21

אוניברסיטת תל אביב
משתתפים בצערה של
עו"ד פנינה פריצקי ומשפחתה
על פטירתו של יקירם

יוסף פריצקי ז"ל

המועצה הציבורית וצוות המרכז לחקר התפוצות
ע"ש גולדשטיין-גורן
בית הספר למדעי היהדות ולארכיאולוגיה
הפקולטה למדעי הרוח

7.10.21