כל מודעות האבל של קטגוריה: מודעות השתתפות בצער

HIT מכון טכנולוגי חולון
חבר הנאמנים, נשיא המכון וחברי ההנהלה 
משתתפים בצערם הכבד של חברינו היקרים
בן ציון פוזיילוב, חבר חבר הנאמנים
פנחס פוזיילוב, ידיד המכון 
על פטירת אחיהם 

יהודה פוזיילוב ז״ל 

ושולחים תנחומים למשפחה

21.4.21