שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print

קהילת אביר יעקב- תל אביב
ע״ש מרן אדמו״ר מסדיגורה זצוק״ל
הישיבה הגדולה- הליכות שלמה ע״ש מרן גאון רבע שלמה אויערבאך זצוק״ל
תלמוד תורה אביר יעקב- תל אביב

כסא דנחמתא
נטפי תנחומין נשגר קדם מורנו ורבנו המעמידנו בקרן אורה- זו תורה הנושא על לבו משא בני הישיבה והקהילה הק׳ לדורותיהם ומורה דרכם של מוסדותינו בעיר תל אביב ראש הישיבה הגאון הגדול
הרב רבי מרדכי אויערבאך שליט״א
על הסתלקותה לבית עולמה של אחותו הגדולה והדגולה

הרבנית מרת רחל גולדברג ע״ה

בת מאור עינינו הגאון האדיר מרן הגרש״ז אויערבאך זצוק״ל
אשת חבר להגאון הגדול הרב רבי זלמן נחמיה זצוק״ל
ולכל משפחת אפרתים הדגולה והרוממה שליט״א
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
המתאבלים באבלו
תמידיו- בניו
רבני ובני הקהילה

31.1.21
  • תמצית מודעות אבל ,השתתפות בצער ,אזכרה ,תנחומים כפי שפורסמו הבוקר באתרים ובעיתונים השונים