שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print

אוניברסיטת תל אביב
משתתפים באבלה הכבד של
פזית דויטש טורביץ על פטירת אימה

עפרה דויטש ז"ל

חברי הסגל האקדמי והמנהלי
בביה"ס למדעי המתמטיקה

18.2.21
  • תמצית מודעות אבל ,השתתפות בצער ,אזכרה ,תנחומים כפי שפורסמו הבוקר באתרים ובעיתונים השונים