שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print

מתנת חיים- מתנדבים למען השתלת כליה
משתתפים אנו בצערו של ידידנו ומכובדנו היקר איש החסד, רב פעלים
העומד לימיננו בהצלת חיים במסירות ובמאור פנים
הר’ מוטי זוננפלד הי”ו, מייסד “קרן דניאלי”
על פטירת אימו הצדקת

מרת שיינדל חנה ע”ה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
רחל הבר וצוות מתנת חיים

14.2.21
  • תמצית מודעות אבל ,השתתפות בצער ,אזכרה ,תנחומים כפי שפורסמו הבוקר באתרים ובעיתונים השונים