שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print

ברוך דיין האמת
בלב קרוע ומורתח בדאבון נפש וביגון כבד הננו מודיעים בזאת על פטירתה של אשתי, אמנו, אחותנו וסבתנו היקרה
גמלה טוב כל חייה, אשת חיל עטרת בעלה, הידרה ביותר במצוות כיבוד הורים, אשה משכלת יראת אלוקים

מרת טובה סגל ע״ה

בת הרב החסיד רבי אליהו טפר זצ״ל
אשת יבלחט״א הרב החסיד רבי דוד משה סגל שליט״א
נאמן בית רבוה״ק מסאדיגורה לדורותיהם
הלויתה התקיימה ביום ראשון אור לי״ט שבט תשפ״א ונטמנה בבית החיים ויזניק בני ברק
המתאבלים משפחות:
סגל, רובינפיין, שר, לונגר, גליק, שטיין, טפר, פויגל
יושבים שבעה בבית המנוחה רחוב חידושי הרי״ם 5 דירה 8 בני ברק
טלפונים לניחום אבלים:
בית: 03-5704438
הרב דוד משה 054-8532726
הרב חיים שלום 054-8415304
ר׳ אברהם יצחק 050-4113532
ר׳ מרדכי יוסף 054-8483977
גב׳ רובינפיין 052-7626310
גב׳ שר 052-7118529
גב׳ לונגר 053-3104141
גב׳ גליק 054-8420250
גב׳ שטיין 052-7133471
האח הרה״כ רבי מרדכי צבי טפר ישב בביתו רחוב נועם אלימלך 3 ב״ב 03-5794681
האח הרה״ג רבי יצחק אייזיק טפר ישב בביתו רחוב מהרש״ל 5 ב״ב 053-3184729
אחותה הגב׳ פויגל תשב בביתה ביום רביעי ברחוב דובר שלום 1 ירושלים 054-8495231

2.2.21
  • תמצית מודעות אבל ,השתתפות בצער ,אזכרה ,תנחומים כפי שפורסמו הבוקר באתרים ובעיתונים השונים