מודעות השתתפות בצער

מודעות אבל

פרסום מודעת אבל חינם

יצירת מודעות אבל לתלייה בחינם

שרה שפר ז"ל

פאול גלזר ז״ל

בינה שופט ז״ל

עו"ד פאול (חיים) גלזר ז"ל

מרת נעמי דורון ז"ל

פרופ׳ יוסף מר רביי ז״ל

פרופ׳ מרטין רביי ז״ל

אורי רובין ז"ל