מודעת אבל היא מודעה המודיעה על מותו של אדם, השתתפות בצער האבלים או מודעה המודיעה על אזכרה למנוח.

בעת פטירתו של אדם סידור אחד מיני רבים שעל משפחת המנוח לטפל בו הוא פרסום מודעת אבל המודיעה על מותו של האדם ועל סידור הלוויתו.
בדרך כלל מודעת האבל נתלית בסביבת מחייתו של ועבודתו של המנוח ובמקומות אליהם נהג ללכת.
לעיתים רבות מודעות האבל מתפרסמות בעיתונים יומיים אך החל מתחילתה של המאה ה-21 נראית עלייה בפרסום מודעות אבל גם ברחבי האינטרנט.

תפוצה רחבה יותר

כאשר בני משפחה מפרסמים מודעת אבל מטרת המודעה היא לפרסם בנוגע לפטירתו של המנוח ולפרסם את אודות הלוויה, כלומר היום, התאריך, השעה והמיקום שבו תיערך הלוויה

כיום האינטרנט מהווה פתרון מעולה ופשוט להזמין את כל הקרובים והחברים ולהפיץ אץ אודות הלווה בקרב כמות גדולה ביותר של אנשים.
האינטרנט הוא מוקד שיתוף המידע והנתונים הגדול בעולם ונחשפים אליו יותר משתמשים וקוראים מבכל עיתון.

תפוצה ממוקדת

בנוסף לפרסום מודעת האבל למשפחה יש סידורים רבים לדאוג להם בהנחה שאיתור הקרובים של המנוח וההודעה לכולם מהווה גורם מעכב.

פתרון נוסף שמספק האינטרנט הוא הרשתות החברתיות, בימינו כמעט לכל אדם יש חשבון ברשת חברתית כזו או אחרת.
במידה וברצוננו לאתר כמות מרובה ביותר של אנשים המעוניינים לחלוק כבוד אחרון עם המנוח פרסום בקבוצות הפייסבוק בהן היה חבר ואף בפרופילים האישיים של המנוח או של בני המשפחה והקרובים יכולים להגיע לקרובים ומכרים נוספים רבים שנחשפים למודעה.