שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print

חברי עמותת ליפשיץ ועובדיה
משתתפים בצערו של חבר העמותה
עו”ד ד”ר יצחק אלמליח שיחי’
במות אחותו

זיוה כנפי ז”ל

“המקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון ולא יוסיף לדאבה עוד”

28.2.21
  • תמצית מודעות אבל ,השתתפות בצער ,אזכרה ,תנחומים כפי שפורסמו הבוקר באתרים ובעיתונים השונים