שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print

אנשי אמנה אבדו
מבכים אנו מרה את פטירתו של האי גברא רבא וירא, צנא מלא שמחה וחיות, זקן ויושב בישיבה עד ימיו האחרונים, רץ כצבי לעבודת הבורא, ירא שמים ודחיל חטאין, אדוק ברבותיו הקדושים מבית בעלזt זיע״א ומקושר בכל נימי נפשו לכ״ק מרן אדמו״ר שליטא, ענוותן ושפל ברך, רב חסד ומרבה להיטיב במידה גדושה, ביתו כבית א״א ע״ה פתוח לכל גדולי וצדיקי הדור, מוזיל זהב מכיסו לכל דבר שבקדושה, נאמן לדרכי אבות, אוצר כלי חמדה הליכותיו דעת זקנים, ראה עולמו בחייו, ה״ה החסיד הישיש

מוה״ר רבי אלכסנדר פריד ז״ל
בן הרה״ח ר׳ אברהם צבי זצ״ל

אביו של ידידנו הגדול, ברא כרעיה דאבוה, איש אשר רוח בו, רב אשכולות וכביר המעשים, ראשון וראש לכל דבר שבקדושה, רבים פעליו להחזרת לב בנים לאביהם שבשמיים ומוסר ליבו ונפשו לארגוננו למען זיכוי הרבים הגדול בעולם, צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד, פעולותיו הברוכות לראש עטרה,

ה״ה הרה״ח יצחק אייזיק פריד שליט״א
יו״ר הנהלת הידברות העולמית

ולאחים היקרים העומדים לימיננו ה״ה הרה״ח ר׳ מרדכי שליט״א, הרה״ח ר׳ מנחם יהודה שליט״א, הרה״ח ר׳ חיים שליט״א, הרה״ח ר׳ עמרם שליט״א, הרה״ח ר׳ אלימלך שליט״א והרה״ח ר׳ אהרן שליט״א
שלוחה בזאת ברכת תנחומינו, בעל הנחמות ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, הרופא לשבורי לב יחזק הלבבות הנשברים, וירעיף עליכם טללי מזור מרפא ותעלה, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולכם, עדי יקיצו וירננו שוכני עפר בביאת גואלנו, אמן
הנהלת ארגון הידברות העולמית

31.1.21
  • תמצית מודעות אבל ,השתתפות בצער ,אזכרה ,תנחומים כפי שפורסמו הבוקר באתרים ובעיתונים השונים